Välj en sida

Grävningsarbetet fortsätter i vecka 48. I schaktningsarbetet ingår borrning, utläggning, fyllning, sprängning och transport av den lossade sten till ett tillfälligt lager. Sprängningenpåbörjas vecka 49. Grävarbetena av Block 2 kommer att pågå i 9 veckor. Arbetena utförs inom ramen för bullertillståndet, det vill säga i allmänhet klockan 7.00-18.00.

Som en försiktighetsåtgärd har vi undersökt närliggande fastigheter och deras Som en försiktighetsåtgärd har vi undersökt närliggande fastigheter och deras vibrationskänsliga strukturer. Vi övervakar närliggande fastigheter och konstruktioner med vibrationsmätare under hela grävarbetet. 
 
Explosionsriskområdet säkras genom att stoppa trafiken så länge explosionerna pågår. Ljudsignaler varnar för explosioner:

Fara = intermittent ljud i 60 sek.

Fara över = kontinuerligt ljud i 10 sekunder.

Mer information:
Vastaavatyönjohtaja, Vilho Hiltunen, 0500 874 263, vilho.hiltunen@kreate.fi
Tilaajan edustajat: Tuukka Halttunen, tuukka.halttunen@htj.fi
Hannu Ruhanen, hannu.ruhanen@kirkkonummi.fi