Välj en sida

Grävarbeten påbörjas vecka 43. I schaktningsarbetet ingår borrning, utläggning, fyllning, sprängning och transport av den lossade sten till ett tillfälligt lager. Den första provsprängningen kommer att genomföras den 26 oktober 2022, varefter sprängningen påbörjas vecka 44. Grävarbetena av Block 1 kommer att pågå i 3 veckor. Arbetena utförs inom ramen för bullertillståndet, det vill säga i allmänhet klockan 7.00-18.00.

Att brytas område

Som en försiktighetsåtgärd har vi undersökt närliggande fastigheter och deras vibrationskänsliga strukturer. Vi övervakar närliggande fastigheter och konstruktioner med
vibrationsmätare under hela grävarbetet.

Explosionsriskområdet säkras genom att stoppa trafiken så länge explosionerna pågår.

Ljudsignaler varnar för explosioner:
Fara = intermittent ljud i 60 sek.
Fara över = kontinuerligt ljud i 10 sekunder.

Hälsningar: Kreate Oy

Mer information:
Vastaavatyönjohtaja, Vilho Hiltunen, 0500 874 263, vilho.hiltunen@kreate.fi
Tilaajan edustajat: Tuukka Halttunen, 050 516 5902, tuukka.halttunen@htj.fi
Hannu Ruhanen, 040 126 9866, hannu.ruhanen@kirkkonummi.fi