Välj en sida

Nämnderna inom serviceområdet för bildning samlades onsdag 29.3 för att fundera på utgångspunkterna för beredningen av budgeten för år 2024. Aftonskolans huvudsakliga tema var kommuninvånarnas hälsa och välfärd.

Största delen av arbetet för att främja välfärd görs just inom fritidstjänsterna, småbarnspedagogiken och utbildningen. Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen öppnade kvällen och berättade om kommunens roll som främjare av hälsa och välfärd och om kommunens ansvar i fråga om att främja hälsa och välfärd. Hon uppmanade de förtroendevalda ”att våga se långt och agera nu”.

I anförandena lyftes också fram olika aktuella fenomen inom fritidstjänsterna, småbarnspedagogiken och utbildningen, betydelsen av det förebyggande arbetet och åtgärder inom det främjande arbetet samt ändringar som inverkar på ekonomin år 2024. Ledamöterna i nämnderna diskuterade i grupper om hur beslutsfattandet kan stöda främjande av hälsa och välfärd.

 

Nämndernas ordförande lyfte fram följande viktiga teman från kvällen

Linda Basilier, ordförande för svenska nämnden för fostran och utbildning, lyfte fram tredje sektorernas aktörer och samarbetet med föreningar. Hon påminde också om betydelsen av att ha gemensamma mötesplatser för kommuninvånare i alla åldrar.

Tuovi Ronkainen, ordförande för finska nämnden för fostran och utbildning, lyfte å sin sida särskilt fram bevarandet av en jämlik grundskola.

– Det är viktigt att grundskolan också i fortsättningen erbjuder var och en möjlighet att framskrida i lärandet oberoende av utgångsläget. I bästa fall hjälper den grundläggande utbildningen var och en att uppnå sitt bästa.

Kari Virtanen, ordförande för bildnings- och fritidsnämnden, pratade om samarbetet mellan olika producenter inom välfärd – det är viktigt att samarbetet mellan kommunen, välfärdsområdet och tredje sektorn fungerar smidigt.

– Förbättrandet av gemenskapen är också en viktig uppgift för alla kommuninvånare, sade Virtanen i sitt anförande.

Kommunstyrelsens representant Ari Harinen påminde om att kommunens ekonomi också i fortsättningen kommer att vara stram, vilket leder till att det måste göras prioriteringar.

Bildningstjänsterna fick beröm för det goda arbetet som redan gjorts för ändamålsenligt riktande av resurserna. Det är viktigt att det goda arbetet fortsätter.