Välj en sida

Kyrkslätts kommun utför gatuvyfotograferingar i tätortsområden i juni–juli.
På kartläggningsbilens tak finns en mångriktad kamera och det står terrapro.ee på den.
Fotomaterialet kommer för internt bruk i kommunen och publiceras inte på någon offentlig tjänst.