Välj en sida

Gatorna borstas och löv tas bort. På grund av den långa och varma hösten fäller träden sina löv oavbrutet. Gatan som sopats idag kan redan imorgon vara täckt av löv. I väntan på att gatan rengörs lönar det sig att akta sig för halkan som löven orsakar.

Vädret är omväxlande, det regnar och slaskar och vintern närmar sig, så var försiktig i trafiken.

Då man kör i mörker är det viktigt att se till att fordonets körljus fungerar som de ska och att vindrutan är ren.

Ta kontakt med oss i ärenden som gäller underhållet av dagvattensystem.

Underhållstjänsterna öppnar stockade brunnar vid behov.

Du kan lämna respons på gatuunderhållet via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.

Ytterligare information

kunnossapito@kirkkonummi.fi