Välj en sida

Borstningen av gatorna och avlägsnandet av löv fortsätter.

Löven kan göra trafiklederna hala så det lönar sig att ta sig fram försiktigt.

Vädret är varmt för årstiden men det kan finnas svart is t.ex. på broar och skuggiga platser då temperaturen sjunker under fyra plusgrader, så att försiktighet i trafiken.

Ägaren eller innehavaren till fastigheten är skyldig att hålla gatubrunnarnas lock rena från löv på sin tomt så att regnvattnen kan rinna ner i brunnarna.

Underhållstjänsterna svarar för att kommunens dagvattensystem fungerar, så kontakta oss i ärenden som gäller underhållet av det.

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via  det elektroniska responssystemet.

Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.

Ytterligare information:

kunnossapito@kirkkonummi.fi