Välj en sida

Serviceområdet för samhällsteknik i Kyrkslätts kommun inleder gatu- och byggnadsplaneringen för Munkkullavägen. Munkkullavägen planeras från Åbackavägens korsning till Munkkullavägens bro. Också en del av Åbackavägen planeras i det här projektet.

I anslutning till planeringen utförs terrängmätningar och jordmånsundersökningar på området. Terrängarbetena utförs under sommaren 2022 och de kompletteras eventuellt då planeringen framskrider.

Ett invånarmöte ordnas för invånarna i området och de intresserade då planeringen framskridit tillräckligt långt. Vid mötet presenteras planutkasten som uppgjorts.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:  katusuunnittelu@kirkkonummi.fi