Välj en sida

Gatuplaneringen av Kyrkslättsvägen (på avsnittet cirkulationsplatsen i centrum–simhallen) och Överbyvägen (på avsnittet Kyrkslättsvägen–Sockenstugustigen) har inletts.

Sitowise Oy är objektets planerare.

Vid planeringen förbättrar man trafikens smidighet på Kyrkslättsvägen genom att bygga om vägen med 2 + 2 filer från cirkulationsplatsen ända till Överbyvägen. I korsningen mellan Överbyvägen och Kyrkslättsvägen planeras en ny cirkulationsplats.

På Överbyvägen gör man bl.a. filarrangemang för att göra trafiken tryggare och smidigare.

Under hösten har man i området redan utfört terrängmätningar i anslutning till planeringen.

Avsikten är att planeringen blir färdig sommaren 2023 och att byggandet preliminärt inleds hösten 2023.

 

Mer information om projektet får du på kommunens webbplats eller genom att skicka e-post till adressen:

katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

 

Hannu Ruhanen

Projektchef

Kyrkslätts kommun/Kommunaltekniska tjänsterna