Välj en sida

I juli färdigställdes på Sundsbergs område byggnadsentreprenaden för gator och kommunalteknik i Viltskogen. Nya Sundsbergs företagsväg gör det möjligt att bygga industritomter på området.  Entreprenör på objektet var Työyhteenliittymä TYL Metsä.

I augusti färdigställdes byggnadsentreprenaden för gator och kommunalteknik på område 13 i Veikkola. Entreprenaden var en fortsättning på intilliggande område 14. Då entreprenaden blev färdig är nu hela Gamlavägen byggd till gata liksom de anslutande mindre bostadsgatorna. Oy Göran Hagelberg Ab var entreprenör för objektet.

På området fortsätter ännu ombyggnaden av bron på Gamlavägen. Avsikten är att den nya bron öppnar för trafik ännu i år. Broentreprenör är VRJ Etelä-Suomi Oy.

Objektens beställare är Kyrkslätts kommuns kommunaltekniska investeringstjänster i samarbete med Kyrkslätts vatten.