Välj en sida

Planeringen av Västra Gesterbys detaljplaneområde håller på att starta. På området planeras såväl kommunalteknik som vattenförsörjning. 

Planeringskonsult är FCG Finnish Consulting Group Oy. På området kommer att utföras terrängmätningar och jordmånsundersökningar under hösten 2023. Planerna ska bli färdiga sommaren 2024.

Ytterligare information om projektet finns på kommunens webbplats. De som är intresserade av projektet kan också skicka e-post till adressen katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Hannu Ruhanen

projektchef

Kyrkslätts kommun / kommunalteknikens investeringstjänster