Välj en sida

Serviceområdet för samhällsteknik vid Kyrkslätts kommun ska inleda planeringen av saneringen av gatorna och kommunaltekniken på område 12 i Veikkola, dvs. Takkumäkivägen, Småbrukarvägen och Plöjarvägen.

I anslutning till planeringen utförs terrängmätningar och jordmånsundersökningar på området. Terrängarbetena utförs under våren och sommaren 2023 och de kompletteras eventuellt då planeringen framskrider.

Ett invånarmöte ordnas för invånarna i området och de intresserade då planeringen framskridit tillräckligt långt. Vid mötet presenteras planutkasten som uppgjorts. Materialet från invånarmötet finns också till påseende på kommunens webbplats under en separat angiven tid och då man kan ge respons om det, trots att man inte hade deltagit i själva mötet.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

 

Hannu Ruhanen

projektchef

Kyrkslätts kommun/kommunaltekniska tjänsterna