Välj en sida

Gardesjägarregementet ordnar stridsövningen Sapeli 22 i huvudstadsregionen och Nyland under perioden 26.11–2.12. I Kyrkslätt syns och hörs övningen i Strömsby och Obbnäs 30.11–2.12.

Gardesjägarregementets övningstrupper rör sig i Helsingfors, Esbo, Vanda, Tusby, Kyrkslätt, Lojo, Salo, Raseborg och Hangö med Försvarsmaktens fordon. Trupperna bär stridsutrustning och stormgevär. Målavdelningarna kan också använda civilutrustning. I huvudsak används övningsammunition.

Övningens bullermeddelande finns på webben

på finska: https://puolustusvoimat.fi/ajankohtaista/ampuma-ja-melutiedotteet/tiedote/?annId=66b01f78-b562-cf6b-1adc-75d19e9db28d

på svenska: https://puolustusvoimat.fi/sv/skjutningar-och-buller/meddelande?annId=66b01f78-b562-cf6b-1adc-75d19e9db28d