Välj en sida

I Kyrkslätt ordnas övningar i Obbnäs och Gillobacka 5.9–8.9. Övningstrupper från Gardesjägarregementet rör sig med fordon av Försvarsmakten, och de har på sig stridsutrustning inklusive stormgevär. Målavdelningarna kan också använda civilutrustning. I huvudsak används övningsammunition.

I övningarna ingår också övning av myndighetssamarbete på lokalnivå. Syftet med övningen är att utveckla aktionsberedskapen mellan myndigheterna. Av myndigheterna deltar Västra Nylands polis och Västra Nylands räddningsverk samt Esbo stad, Hangö stad och Kyrkslätts kommun.

Invånarmeddelanden om övningarna delas ut till övningsområdena utanför Försvarsmakten.

Ett bullermeddelande om övningen finns på adressen: https://puolustusvoimat.fi/sv/skjutningar-och-buller/meddelande?annId=8f059972-8b0c-c402-8285-a03fe97da49b

Ett meddelande om övningen finns på adressen: https://maavoimat.fi/sv/-/reservisterna-deltar-aktivt-i-hostens-lokalforsvarsovning-keha-22