Välj en sida

Ett rör har gått sönder på Framnäsvägen. På grund av reparationsarbetena blir vi tvungna att avbryta trafiken på vägen och leda trafiken via en omväg 3.3.2022–4.3.2022. På vägen finns trafikstyrning och vägmärken som visar hur du ska köra. Den avvikande rutten går längs gång- och cykelvägen, och fartbegränsningen där är 5 km/h.

Var extra försiktig då du kör på detta vägavsnitt.

Vi beklagar olägenheterna som situationen förorsakar.

Ytterligare information:

kunnossapito@kirkkonummi.fi