Välj en sida

I Kyrkslätt tillämpas verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun, enligt vilken dialoger mellan skolelever och de förtroendevalda i form av frågestunder regelbundet ordnas. Årets frågestund ordnades på veckan för barnets rättigheter 18.11 och dess tema var barnets rätt till trygghet. Les mera om temat på sidan om barnets rättigheter: https://www.lapsenoikeudet.fi/sv/kampanj/veckan-for-barnets-rattigheter/

I frågestunden deltog sammanlagt 13 skolor samt representanter från flera fullmäktigegrupper. Evenemanget öppnades av kommundirektör Tarmo Aarnio, och ordförande var ordföranden för koordineringsgruppen för En barnvänlig kommun Linda Basilier.

Representanterna för eleverna i skolorna lyfte i sina anföranden fram aspekter som har att göra med barns och ungdomars trygghet och trygg skolgång. I anförandena framhävdes särskilt trygga utrymmen för ungdomar, utdelning och användning av reflexer samt otryggheten på skolvägen. Barnen och ungdomarna gav också idéer om mobbningsfria skolor, renhet i miljön, skydd av närnaturen och funktionaliteten av kollektivtrafiken.

Eleverna hade också kommit på alternativa lösningar till befintliga problem och delade med sig åtgärder och verksamhetsmodeller som de i sina skolor hade konstaterat vara bra, så som kamratmedlingsverksamheten som tillämpats i förebyggande av mobbning.

På evenemanget uppstod bra, öppen diskussion som de förtroendevalda och de ledande tjänsteinnehavarna klart tog lärdom av som underlag för kommande planer.

 

Stort tack till alla som deltagit i evenemanget!