Välj en sida

Kyrkslätts kommunstyrelse beslutade 15.3.2021 § 84 välja Eeva-Kaisa Ikonen till direktör för bildningsväsendet och hon har skött tjänsten sedan maj 2021. Beslutet överklagades hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Helsingfors förvaltningsdomstol har 27.6.2023 upphävt Kyrkslätts kommunstyrelses beslut. Ärendet bereds för behandling i kommunstyrelsen i augusti 2023.

Mer information: förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen, tfn 040 702 0138, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi