Välj en sida

Kustbrigaden övar på Gillobackaområdet i Kyrkslätt 24–26.4.2024 klockan 7–22. Övningen förorsakar buller.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 326 303 och 0299 326 102.