Välj en sida

Gardesjägarregementet övar på Gillobackaområdet i Kyrkslätt fredag 12.4 kl. 8–14.

Vid övningen används övningsammunition, och övningen kan förorsaka buller i närmiljön.

Trupperna tar sig till övningsområdet med försvarsmaktens fordon eller med civilfordon.

Ytterligare information:
Gardesjägarregementet
tfn 0299 421 233