Välj en sida

Rikliga snöfall och temperaturer som växlar under och över nollstrecket försämrar lätt gatornas och vägarnas skick. Då snön smälter fylls gatorna med vatten eftersom gatubrunnar och vägdiken är frusna och vattnet inte rinner undan.

I Kyrkslätts kommun sköts gatornas underhåll enligt skötselklassificeringen. Mer om skötselklassificeringen: https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall

Bilen kan skadas av att man kör igenom djupt vatten eller av kanterna på packad snö och is. Också skador i asfaltbeläggningen kan orsaka skador på bilen.

Kommunaltekniska tjänsternas underhållsenhet påminner om att fordonsförare enligt trafikreglerna ska iaktta den omsorg och försiktighet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Enligt vägtrafiklagen ansvarar fordonsförare för att väja för hinder.