Välj en sida

Kyrkslätts nya välfärdscentral, som nyligen blev färdig, har sålts till fonden LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky. Köpesumman är 63,5 miljoner euro. Kommunfullmäktige i Kyrkslätt beslutade i oktober om försäljningen av välfärdscentralen.

-Jag är glad och nöjd över att vi genomfört förhandlingarna och köpet i gott samarbete med LokalTapiola och även med byggnadens kommande användare; Västra Nylands välfärdsområde. Planeringen och uppförandet av byggnaden har varit ett otroligt viktigt projekt för kommunen. Även om det också är lite vemodigt att kommunen inte längre har ansvaret för byggnaden och dess tjänster, bör kommunen fokusera sina resurser på den verksamhet som fortfarande är på kommunens ansvar, säger Kyrkslätts kommuns direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen.

Den nya välfärdscentralen öppnades för kommuninvånarna 1.12. Kommunen hyr verksamhetslokalerna för sitt bruk med ett långvarigt, tjugoårigt hyresavtal. Hyresavtalet övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023.

– Kyrkslätts välfärdscentral är ett modernt och välutfört nytt objekt och ett utmärkt tillägg i fondens portfölj. I och med anskaffningen blir fonden fullinvesterad, och därmed kommer fonden i framtiden att koncentrera sig på underhållet av objekten i fondens ägo och på att ta hand om hyresgästerna, berättar portföljförvaltare Lasse Westerberg från fonden LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky.