Välj en sida

Den egentliga valdagen i presidentvalet är söndag 28.1.2024. På valdagen förrättas röstningen på röstningsområdena i Kyrkslätts kommun kl. 9.00–20.00. På den egentliga valdagen får du rösta endast på det röstningsställe som anges i den rösträttsanmälan som skickats till röstberättigade med posten.

– Varje finsk medborgare som senast 28.1.2024 fyller 18 år har rätt att rösta i presidentvalet. Presidentkandidaterna är uppställda i hela landet, så du kan rösta på vilken kandidat som helst. I presidentvalet röstar man om vem som sköter presidentens uppgifter de följande sex åren. Jag uppmuntrar var och en att använda sin rösträtt genom att endera rösta på förhand eller på den egentliga valdagen och i den eventuella andra valomgången, om ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna i den första omgången. För att demokratin ska förverkligas är det viktigt att röstningsaktiviteten är på hög nivå också hos oss i Kyrkslätt, säger ordförande för centralvalnämnden Päivi Parviainen.

Röstningsområdenas röstningsställen 28.1.2024 är:

1. Lappböle, Sjökulla skola

2. Veikkola, Veikkolan koulu                   

3. Masaby, Masaby bibliotek                  

4. Gesterby, Papinmäen koulu                

5. Kyrkbyn, Bibliotekshuset Fyyri            

6. Tolls, Laajakallion koulu

7. Kantvik, Kantvikin koulu

8. Sundsberg, Kartanonrannan koulu

Förhandsröstningen i en eventuell andra valomgång sker 31.1–6.2 och valdagen är 11.2.2024. Röstningsställena i den andra röstningen är samma som i den första.

Ytterligare information samt adresser och öppettider till röstningsställena hittar du på kommunens webbplats på adressen https://kyrkslatt.fi/val/

Förteckning över kandidaterna https://tulospalvelu.vaalit.fi/TPV-2024_1/sv/ehd_listat_kokomaa.html

Information om presidentval på olika språk https://vaalit.fi/sv/information-om-presidentval-pa-olika-sprak