Välj en sida

Kyrkslätt deltar i genomförandet av Västra Nylands LEADER-utvecklingsstrategi under LEADER-programperioden 2021–2027 tillsammans med Raseborg, Hangö, Ingå och Sjundeå

Kommunens deltagande betyder att företag och sammanslutningar i Kyrkslätt under programperioden kan ansöka om LEADER-företagsstöds- och projektfinansiering för utveckling av landsbygdsområdena i enlighet med strategin.

Den första ansökningsomgången år 2022 pågår och upphör 15.2.2022. Tyngdpunkter för vårens ansökan är

  • Naturen – en möjlighet för utveckling
  • Lokal anknytning – en resurs
    • Kultur och historia
    • Utveckling av byar
  • Ungdomar – Västra Nylands framtid

Finansieringen söks elektroniskt, och Pomoväst rf hjälper till med att göra upp projektansökningarna och önskar att de som överväger projektansökan tar kontakt redan i början av planeringen. 

Vet du vad Leader är? Kolla videon>>

Ytterligare information: https://www.kyrkslatt.fi/leader-pomovast-foretags-och-projektstod