Välj en sida

Överväger du anställning av en arbetstagare eller läroavtal?

Kyrkslätts kommuns regleringsstöd för sysselsättning kan sökas ända till 30.11.2022. Med Kyrkslätts kommuns regleringsstöd försöker man förbättra sysselsättningen av de Kyrkslättsbor som länge varit utan arbete inom den privata eller tredje sektorn. Det sysselsättande företagets eller den sysselsättande sammanslutningens hem- eller verksamhetsort kan vara i Kyrkslätt eller någon annanstans i Finland.

Regleringsstödets storlek är högst 500 euro per månad och stödtiden 6–12 månader. Anställningsförhållandet eller i läroavtalsutbildningen ska pågå minst 6–8,5 månader beroende på om TE-byrån beviljat lönesubvention. En arbetsgivare kan beviljas upp till 6 000 euro i regleringsstöd!

Regleringsstöd kan i regel beviljas i en situation där företaget eller samfundet till ett anställningsförhållande eller läroavtalsutbildning anställer en arbetssökande från Kyrkslätt som på basis av arbetslöshet betalats arbetsmarknadsstöd i minst 200 dagar eller som har varit arbetslös i minst 12 månader.

Regleringsstöd kan sökas för ett anställningsförhållande som inleds 1.1–31.12.2022.

Regleringsstöd söks elektroniskt, ansökningsanvisningar och blanketter: https://www.kyrkslatt.fi/regleringsstod

Ytterligare information: kommunutveckling, tyollisyys(a)kirkkonummi.fi