Välj en sida

Med enkäten Kommunbarometern kartläggs vartannat år samarbetet mellan kommunerna och företagarna samt det näringspolitiska läget på nationell, regional och kommunal nivå. Kommunbarometern är också en av mätarna för Kyrkslätts kommuns strategi. 

– I enlighet med vår nya kommunstrategi är Kyrkslätt är en företagar- och företagsvänlig kommun. Din respons är viktig för oss och jag önskar att så många som möjligt besvarar Kommunbarometern, säger kommundirektör Virpi Sailas.
 
Med enkäten mäter Företagarna i Finland hur kommunerna lyckas främja företagande. Dessutom kartlägger föreningen företagarnas åsikter om sin hemkommuns företagarvänlighet, framgångar och utvecklingsbehov. 

För att resultaten verkligen ska återspegla företagarnas åsikter är det viktigt att varje företagare berättar sina åsikter, så svara och påverka! 

Enkäten genomförs i samarbete med Taloustutkimus. Resultaten av Kommunbarometern publiceras i samband med Kommunledningens seminarium i Åbo 14.5.2024. 

Enkäten är öppen ända till 1.4: https://www.yrittajat.fi/sv/unders%C3%B6kningar/kommunbarometern-2024/