Välj en sida

År 2024 ordnas Kyrkslättsdagarna under veckoslutet 23–25.8.2024. Undervisnings- och kulturministeriet har kungjort att år 2024 är temaåret för bildning, och årets tema för Kyrkslättsdagarna, ”Oppia ikä kaikki Kirkkonummella – Lev och lär i Kyrkslätt”, högaktar Kyrkslätts nästan 700-åriga historia som bildningskommun.   

De gemensamma planeringsmötena hålls i regel elektroniskt via mötessystemet Teams. Vid mötena får man råd hur man ordnar egna evenemang och använder evenemangskalendern samt samordnar olika verksamheters behov och bildar nätverk aktörer emellan. 

Följande planeringsmöte ordnas 18.4 kl. 17–20. Du hittar länken till Teams-mötet på Kyrkslättsdagarnas webbplats och i kommunens evenemangskalender

Bild- och materialbanken för evenemangsanordnarna har nu publicerats  

Kommunen sammanställer alla Kyrkslättsdagsevenemang, och de kommer att synliggöras i kommunens olika kanaler. Arrangörerna får också tillgång till marknadsföringsmaterialen med det nya grafiska uttrycket som planerats för Kyrkslättsdagarna. 

Bild- och materialbanken kompletteras under våren och logotyperna för Kyrkslättsdagarna 2024 kan nu laddas ner på webbsidorna. Du kan foga logon t.ex. till din evenemangsbild i kommunens evenemangskalender och på så sätt visa att du deltar i Kyrkslättsdagarna 2024!  

Marknadsföringsmaterialet för Kyrkslättsdagarna 2024 finns sammanställt här.  

Ytterligare information: https://kyrkslatt.fi/kyrkslattsdagarna/