Välj en sida

Isoleringsbeslut fattas dagligen i Kyrkslätt, men på grund av stora mängder isoleringsbeslut hinner vi inte nödvändigtvis skicka beslutet inom två månader.

Du kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom inom två månader efter att du har varit sjuk, även om du inte fått isoleringsbeslut. Beslutet kan efteråt skickas till FPA.

Regeringen har föreslagit en lagändring som skulle underlätta beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom till dem som smittats av coronaviruset. Riksdagen har godkänt lagförslaget om ändring av dagpenning vid smittsam sjukdom, men lagen har inte ännu trätt i kraft.