Välj en sida

Meddelande .pdf

På Festbergets område gick en vattenledning sönder måndag 15.1.2024. Esboregionens hälsoskyddsmyndighet utfärdade 15.1.2024 ett förbud att använda vatten på Festbergets område.

Vattenledningen är reparerad och klorerad och sköljningen av nätverket inleds kl. 18.30. Nätverket är sköljt senast cirka kl. 21. Invånarna ska låta vattnet rinna ur kranarna så att eventuell grumlighet i vattnet och det klorerade vattnet också avlägsnas ur fastigheternas rör.

På fastigheterna tas behövliga vattenprover onsdag 17.1.2024 för att säkerställa vattnets kvalitet.

Med detta meddelande upphävs förbudet att använda vatten som 15.1.2024 utfärdades av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Samtidigt träder en uppmaning att koka vattnet i kraft. Uppmaningen att koka vattnet är i kraft tills vidare.

Kranvattnet ska kokas innan det används som dricksvatten eller i matlagning. Vattnet ska kokas i minst 5 minuter. Vatten som används i kaffekokare och vattenkokare ska också kokas först. Man kan använda kranvatten för att tvätta sig om det inte har avvikande färg eller lukt.

Ett tillfälligt vattendistributionsställe har ordnats på Hindersby bollplan (adress Skräddar Bäckströms gränd). Man ska ta med sig en egen dunk då man hämtar vatten.

Vi informerar nästa gång om saken när resultaten av proverna av vattnet har blivit färdiga. Resultaten beräknas bli färdiga senast fredag 19.1.2024 på eftermiddag.

Om kranvattnet är grumligt eller har avvikande färg eller lukt ska man låta vattnet rinna tills det är klart. Om vattnets kvalitet inte förbättras efter att det har runnit i 10 minuter, kontakta Kyrkslätts vattens journummer 09-2967 2275.

 
Vi beklagar störningen.

Esbo 16.1.2024

Mari Nevas                                               Maria Lehtinen

chef för tillsynsenheten                              driftschef

Esboregionens miljö- och hälsoskydd         Kyrkslätts Vatten            

talousvesivalvonta@espoo.fi                     tfn 040 126 9576