Välj en sida

En översvämning har inträffat på avloppspumpverket vid Djupström. Orsaken till översvämningen har klarnat och situationen åtgärdas. Simning vid Djupströms vinterbadplats bör undvikas tills badvattnets kvalitet kan säkerställas.

Prov tas på vinterbadplatsen måndag 21.2.2022 och när resultaten är klara informerar om dessa både vid badplatsen och på Kyrkslätts kommuns webbplats.