Välj en sida

Motorfordonstrafikens genomfart längs Hemviksvägen från Sockermästarvägen till Kantviksvägen har förbjudits för att minska trafiken på bostadsområdet och av trafiksäkerhetsskäl. Trafiken styrs till Obbnäsvägen via de större vägarna Sockermästarvägen, Sockerbruksvägen och Kantviksvägen som bättre lämpar sig för trafik. Förbudet har trätt i kraft 26.11.2022.