Välj en sida

Det är fortfarande vanligt att trimma mopeder att gå fortare än tillåtet. Det är olagligt att köra med en trimmad moped i vägtrafiken och det kan bli väldigt stora böter för det.

Moped är ett bekvämt och behändigt sätt för en ung att ta sig från ett ställe till ett annat. Den största tillåtna hastigheten för moped är 45 km/h. Mopedens plats i trafikmiljön är i regel på körbanan Det är tillåtet att köra moped på kombinerade cykelvägar och gångbanor bara om det i kombination med vägmärket finns en särskild tilläggsskylt Tillåtet för mopeder. I Kyrkslätt tillåts mopedkörning på två kombinerade gång- och cykelvägar. De är Västerleden från Kyrkslätts centrum till gränsen till Sjundeå (Kabelvägen) och Obbnäsvägen mellan Brohörnet och Strömsbyvägen.

På senare tid har också elassisterade cyklar blivit mer populära i alla åldrar. I elassisterade cyklar fungerar assistansen då man trampar och den ska upphöra då hastigheten överstiger 25 km/h. I nedförsbacke kan hastigheten för en elassisterad cykel liksom för en vanlig cykel lätt överstiga 40 km/h. Man färdas på elassisterad cykel enligt trafikreglerna för cyklister och på gång- och cykelvägar bör cyklisten vara försiktig när hen närmar sig andra trafikanter.

Polisen övervakar aktivt mopedister i Kyrkslätt

Enligt kommissarie Hannu Kontola stöter man i Kyrkslätt varje år på flera trimmade mopeder och mopeder som i övrigt är i dåligt skick. Det finns också rum för förbättring i mopedisternas trafikbeteende. De här sakerna gäller ofta körning på fel platser och hårt oljud.

– Motorcykelpoliserna har nu inlett sin körperiod och polisen kommer att aktivt övervaka mopedisterna i Kyrkslättsområdet och vid behov ingripa i missförhållanden, berätta Kontola.

Hur vet du att en moped är trimmad?

Det kan vara svårt att se på utsidan om en moped är trimmad. Man kan ändå dra vissa slutsatser av utseendet och ljudet. En trimmad moped går vanligtvis på högre varv och har ett något vassare ljud än en standardmoped.

Många föräldrar känner inte sin ungas fordon särskilt bra. Västra Nylands polisinrättning vill nu uppmuntra föräldrarna att tillsammans med den unga se till att hens tvåhjuliga åkdon är i skick. Därför publicerar polisen två videor på YouTube-kanalen Poliisitube.

I den första Poliisitube-videon svarar kommissarie Hannu Kontola på de vanligaste frågorna som brukar ställas om mopeder till polisen. I den andra videon går polisen konkret igenom vad en förälder tillsammans med sin unga bör kontrollera på mopeden och hur.

På Trafikskyddets YouTube-video kan du höra skillnaden på ljudet på en otrimmad moped och en trimmad moped. På videon berättar man också andra tips om hur man kan identifiera en trimmad moped (på finska) https://www.youtube.com/watch?v=fY4S0E6N4e8&list=PL0McFvjKHj-Ah5uZB0UqmiqKY0sIoDOYS&index=2

En trimmad elcykel är en moped

Den största effekten för en elassisterad cykel får vara 250 W. Elassistansen ska kunna kopplas bort när man uppnår en hastighet på 25 km/h och får fungera endast när man trampar. Samma tekniska krav som för cyklar tillämpas på elassisterade cyklar och ingen trafikförsäkring behöver tecknas för dessa.

Elassisterade eller motoriserade cyklar med en maxhastighet på över 25 km/h är inte trafikdugliga cyklar. De ska registreras som mopeder om det med tanke på fortskaffningsmedlets egenskaper är möjligt. I praktiken krävs det att fortskaffningsmedlet typgodkänts som moped.

Källor:

https://www.liikenneturva.fi/ajankohtaista/fiksu-mopoilija-jattaa-mopon-virittamatta/#35fba523

https://www.traficom.fi/sv/transport/vagtrafik/elektriska-forflyttningshjalpmedel