Välj en sida

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 24.5 och godkände utbildningsanordnarens elevvårdsplan, som träder i kraft 1.8.2023, samt beslutade om uppdateringar i läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och planen för småbarnspedagogik. 

Den nya elevvårdsplanen träder i kraft 1.8.2023

Utbildningsanordnaren ska utarbeta en elevvårdsplan för genomförandet av den samlade elevhälsan.

Tidigare har elevvårdsplanen varit skol- och läroanstaltsspecifik, men från och med 1.8.2023 är utbildningsanordnarens elevvårdsplan gemensam inom hela kommunen. Den täcker förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Planen är gemensam för båda språkgrupperna. Hösten 2023 utarbetar Västra Nylands välfärdsområde en regional elevhälsoplan utifrån de lokala planerna.

I utarbetandet av elevvårdsplanen, som träder i kraft 1.8.2023, har deltagit personal inom småbarnspedagogik och undervisning och personal inom Västra Nylands välfärdsområde.

Inom förskoleundervisningen kartlade personalen med hjälp av en enkät om mobbning barnens tankar, och vårdnadshavarna erbjöds en möjlighet att delta i utarbetandet av planen genom en enkät. Föräldraföreningarna inom den grundläggande utbildningen har haft möjlighet att kommentera de allmänna textavsnitten i planen om den grundläggande utbildningen, och gymnasiernas studerandekårer har fått kommentera de allmänna textavsnitten som gäller gymnasieutbildningen.

Kyrkslätts kommuns elevvårdsplan, som träder i kraft 1.8.2023, ingår i sin helhet som bilaga till ärendet (pdf).

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Sammanträdespraxis, sammanträdestider och -platser för finska nämnden för fostran och utbildning hösten 2023 och våren 2024 
  • Kyrkslätts läroplan för förskoleundervisningen, Kyrkslätts läroplan för försöket med tvåårig förskoleundervisning och Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik 1.8.2023 
  • Uppdatering av Kyrkslätts kommuns läroplan för grundläggande utbildning 2016 
  • Ändringar i läroplanen för den undervisning som förbereder för den finskspråkiga grundläggande utbildningen i Kyrkslätt 
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt 

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Tuovi Ronkainen, tfn 044 245 2277 
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Finska nämnden för fostran och utbildning