Välj en sida

Med anledning av arbetsplatstrafiken och sprängningsarbetet på området stängs Finnträskkanten för all trafik mellan Finnträsksundet och Sarvviksallén. En omväg för cykel- och gångtrafiken löper från Jorvas via Masabyvägen och Sundsbergsvägen till Sarvvik. Den skyltade omvägen syns på kartan nedan. Vi beklagar olägenheterna som arbetet förorsakar invånarna och de som rör sig på området.

Entreprenörens kontaktperson:

arbetsplatschef Kimmo Nyman, Tieluiska Oy

tfn 040 487 1381, kimmo.nyman@tieluiska.fi