Välj en sida

Serien med klimatwebbinarier som Kyrkslätt och Vichtis ordnar tillsammans fortsatte med det tredje webbinariet 3.2 som hade temat klimatarbetets finansierings- och rådgivningstjänster.

Ledande sakkunniga Markku Ahonen från Ramboll inledde webbinariet. Ramboll erbjuder företag avgiftsfri och opartisk energirådgivning i Nyland. Målet med rådgivningen är förbättring av energieffektiviteten och ökning av användningen av förnybar energi. Ramboll utför också frivilliga energisyner åt små och medelstora företag. Med synerna försöker man finna sparåtgärder och möjligheter att utnyttja förnybar energi för företagen.

Sakkunnig Siina Viskari från närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland höll ett anförande på webbinariet om företagsinvesteringar som stöds med återhämtningsmedel från Europeiska unionen. Mikro- och småföretag på landsbygden kan få investeringsstöd till exempel för byggande av en ny biogasproduktionsenhet, övergång till förnybar energi eller anskaffning av nya anordningar som förbättrar företagens energi- och materialeffektivitet. Ansökan om finansiering är öppen året om, men stöd beviljas i den ordning ansökningarna kommer in

Finansiering erbjuds också av Pomoväst, vars verksamhetsdirektör Gunilla Wasström berättade under webbinariet om den öppna möjligheten till ansökan om finansiering med fokus på naturen som utvecklingsobjekt. Pomoväst koordinerar Leader-finansieringen på Kyrkslättsområdet.

Projektchef Simo Karetie från Nylands förbund berättade vid webbinariet om företagsamhetsåret i Nyland 2022. Nyland har igen utsetts till europeisk entreprenörsregion. Årets tema är entreprenörskap för en hållbar återhämtning, och Nylands förbund har grönt och digitalt företagande som tema för åren som entreprenörsregion. Inom ramen för temaåret ordnar man evenemang för små och medelstora företag och intressentgrupper, startar regionutvecklingsprojekt och förbättrar synligheten, tillväxten, partnerskap och kunnande.

Webbinariet avslutades under festliga former då den i ordningen andra vinnaren i tävlingen #klimatjakten tillkännagavs. Den här gången vann pionjären inom hållbar turism från Vichtis; Hawkhill, som varit kolneutral sedan år 2020 och som till följande eftersträvar kolnegativitet. Mera information om Hawkhills klimatarbete finns här. Klimatjakten är en klimattävling som är riktad till företag som är verksamma i Kyrkslätt och Vichtis.

Ytterligare information om företagens klimatwebbinarier finns här