Välj en sida

Klimatwebbinarieserien, som ordnas i samarbete mellan Kyrkslätts och Vichtis kommuner, fortsätter med ett tredje och tills vidare sista webbinarium 3.2 med start kl. 8.30. Programmet består då av inlägg om rådgivnings- och finansieringstjänster till företag för klimatarbetet.

Det första talet på webbinariet hålls av den ledande experten Markku Ahonen från Ramboll. Ramboll erbjuder företag avgiftsfri energirådgivning i Nyland. Energirådgivningen är en utmärkt kanal för företag att inleda kostnadseffektiva energiåtgärder.

Expert vid NTM-centralen i Nyland Siina Viskari, som öppnar företagsinvesteringar som stöds med återhämtningsmedel från Europeiska unionen, ger ett exempel på möjligheter till finansiering av klimatarbetet för företag. Mikro- och småföretag på landsbygden kan få investeringsstöd till exempel för byggande av en ny biogasproduktionsenhet, övergång till förnybar energi eller anskaffning av nya anordningar som förbättrar företagens energi- och materialeffektivitet.

Finansiering erbjuds också av Pomoväst, vars verksamhetsdirektör Gunilla Wasström har ordet om den öppna möjligheten till ansökan om finansiering med fokus på naturen som utvecklingsobjekt.

På webbinariet tillkännages också den andra vinnaren i klimattävlingen för företag Klimatjakten. Klimatjakten är en tävling som är riktad till företag med verksamhet i Kyrkslätts och Vichtis områden. I tävlingen kan man genom att anmäla klimatgärningar vinna synlighet i kommunernas kommunikationskanaler. Tävlingstiden i klimatjakten slutar 31.1. Fotograferings- och videoföretagare Satu Mali från Vichtis vann den första Klimatjakten.

Webbinariet är till för alla oberoende av företagets storlek eller bransch, men deltagande förutsätter anmälan på förhand. Du kan bekanta dig med evenemangets program i Kyrkslätts evenemangskalender. Webbinariet är gratis.