Välj en sida

På Festbergets område gick en vattenledning sönder måndag 18.3.2024. Esboregionens miljö- och hälsoskydd utfärdade 18.3.2024 till en del av fastigheterna på Festbergets område ett förbud att använda vatten.

Vattenledningen är reparerad och klorerad. Sköljningen av nätverket inleds kl. 19.30. Invånarna ska låta vattnet rinna ur kranarna så att eventuell grumlighet i vattnet och det klorerade vattnet också avlägsnas ur fastigheternas rör.

Ur nätverket tas behövliga vattenprover onsdag 20.3.2024 för att säkerställa vattnets kvalitet.

Med detta meddelande upphävs förbudet att använda vatten som 18.3.2024 utfärdades av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Samtidigt träder en uppmaning att koka vattnet i kraft. Uppmaningen att koka vattnet är i kraft tills vidare.

Kranvattnet ska kokas innan det används som dricksvatten eller i matlagning. Vattnet ska kokas i minst 5 minuter. Vatten som används i kaffekokare och vattenkokare ska också kokas först. Man kan använda kranvatten för att tvätta sig om det inte har avvikande färg eller lukt.

Vi informerar nästa gång om saken när resultaten av proverna av vattnet har blivit färdiga. Resultaten beräknas bli färdiga senast fredag 22.3.2024 på eftermiddag.

Om kranvattnet är grumligt eller har avvikande färg eller lukt ska man låta vattnet rinna tills det är klart. Om vattnets kvalitet inte förbättras efter att det har runnit i 10 minuter, kontakta Kyrkslätts vattens journummer 09-2967 2275.

 
Vi beklagar störningen.

Esbo 19.3.2024

Mari Nevas                                            Maria Lehtinen

ledande stadsveterinär                           driftschef

Esboregionens miljö- och hälsoskydd      Kyrkslätts Vatten            

talousvesivalvonta@espoo.fi                   tfn 040 126 9576