Välj en sida

Fordon som parkerats fel på trottoarer och områden med parkeringsförbud stör och fördröjer underhållet av gatorna.

Det går inte att sanda trottoarerna ordentligt om det finns parkerade bilar längs gång- och cykelvägarna. Det är också svårt att ploga snön på gatorna på grund av felparkerade fordon.

 Underhållsenheten ber de som kör bil i kommunen parkera sin bil så att den inte medför problem, fördröjning eller fara för vinterunderhållet av gatorna och de allmänna områdena.

Fordonets chaufför är skyldig att kontrollera trafikmärkena som reglerar parkeringen samt informationsskyltarna då hen parkerar.

Kommunen kan vid behov flytta ett fordon om det stör till exempel gatuunderhållet eller renhållningsarbetet. På grund av frånvaro räcker underhållsenhetens resurser inte till närflyttning av bilarna, och därför blir vinterunderhållsarbetet bristfälligt på många gator.

Ytterligare information:

Gatuunderhåll:

https://www.kyrkslatt.fi/underhall

Lag om flyttning av fordon:

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2019/20191508