Välj en sida

På Åängsvägens har fartbegränsningen sänkts till 30 kilometer i timmen av trafiksäkerhetsskäl. Åängsvägen fungerar som förbindelse till Jokirinteen oppimiskeskus och som barnens skolväg. Med sänkningen av fartbegränsningen vill man förbättra säkerheten på barns och ungas skolväg. Vägmärkena för fartbegränsningsområde 30 km/h i början av Kyrkvallavägen har flyttats till Åängsvägen efter Åängsbrinkens rondell. I fortsättningen gäller områdesfartbegränsningen 30 km/h Åängsvägen, Kyrkvallavägen och Kyrkvallabrinken. Bilisterna ombes fästa särskild uppmärksamhet vid fartbegränsningen på Åängsvägen.