Välj en sida

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi har delat ut Grön Flagg till familjedagvården i Kyrkslätts kommun som tecken på högklassigt, planmässigt och engagerande arbete med miljöfostran. Det som gör prestationen särskilt fin är att det relativt få familjedagvårdare på riksnivå är med i Grön Flagg-verksamheten. Kyrkslätts kommun är den första kommunen där alla familjedagvårdare har fått Grön Flagg-certifikat. Också det första privata daghemmet i Kyrkslätt, Creative Learning Playschool, har fått Grön Flagg-certifikat för sin verksamhet.

Familjedagvårdarna har som mål att förankra nya verksamhetssätt i vardagen

I ett projekt som började på våren i fjol valde familjedagvårdarna minskning av avfall till tema. Syftet var att lära sig och kasta fram idéer tillsammans och sätta återvinningen i alla enheter på rätt spår. Man ville sortera med hjälp av lekar, spel och böcker. Här lyckades man också bra.

I familjedagvårdarnas barngrupper övade man till exempel att ta så mycket mat som man orkar äta för att minska matsvinnet. Man lärde sig sortering och återvinning av avfall genom lekar och i vardagen, och man började släcka lamporna i lokaler där man inte befinner sig. Man förbättrade lån av leksaker grupperna emellan och återvinning av olika material.

Av dessa vanor i vardagen uppstod de gemensamma Grön Flagg-vanorna inom familjedagvården. Dessa blir nu en del av vardagen. I projektet har barnens delaktighet varit och är fortfarande viktigt, för att aktiviteterna ska bli en del av barnets upplevelsevärld.

Orsak att fira

Nu i början av sommaren har familjedagvårdsgrupperna i centrum och Veikkolaområdet tillsammans firat den fina prestationen. I samband med firandet gick barnen igenom Grön Flagg-verksamheten som de upplevt. Enligt barnen var skräpleken på idrottsplanen rolig, och de kommer ihåg Nuuskija-mötena vid datorn. Barnen har lärt sig mycket om naturen, och det har varit roligt att lära sig att sortera.

Enligt familjedagvårdarna har det bästa i detta gemensamma projekt varit att göra tillsammans och att se och uppleva barnens iver. Från små saker i vardagen byggs hållbara livsstilar.

Föreningen för miljöfostran FEE framhävde ju i sin respons att familjedagvårdarna hade behandlat temat mångsidigt genom att diskutera, fundera och undersöka samt genom böcker, lekar och berättande. Också den mångsidiga temaverksamheten fick tack. I programmet har ingått teman i anknytning till minskning av avfall från sortering och återvinning till återvinningskonst och -lekkampanjer samt varierande verksamhet som fördjupar naturrelationen i naturen – utflykter, forskning, uppföljning, svampplockning och bärplockning.

– Inom familjedagvården har man redan i flera års tid tillsammans lärt sig små gärningar i vardagen för hållbar livsstil. Det är underbart att familjedagvårdarna i Kyrkslätt får en sådan utmärkelse för sitt långsiktiga arbete. Härifrån är det bra att fortsätta stark miljöfostran även i fortsättningen, gläder sig Hanna Leivo, som verkar som chef för familjedagvård och öppen småbarnspedagogik.

Inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt går man med glädje och lärande mot en mera hållbar livsstil.

– Det är verkligen fantastiskt att Grön flagg vajar på allt flera daghemsgårdar, och även de privata daghemmen deltar i utvecklingen av miljöfostran, fortsätter i sin tur servicehandledaren inom småbarnspedagogiken Satu Westerlund.

Vad är Grön Flagg?

Grön Flagg är ett internationellt miljöprogram och certifikat inom pedagogik, där barn och unga ändrar vardagen i sin verksamhetsenhet åt hållbarare riktning ett tema i taget, tillsammans med lärarna och fostrarna. Samtidigt får de erfarenhet av att påverka gemensamma saker, bygga en hållbar framtid och lösa miljöproblem.

Grön Flagg är en del av det internationella programmet Eco-Schools, som är världens största nätverk för hållbar utveckling i skolor och daghem. Programmet verkar i 68 länder. I Finland är redan 95 000 barn och unga samt 11 000 lärare och fostrare med i Grön Flagg.