Välj en sida

Evenemang för de äldre i Kyrkslätt

Kom och lyssna på råd om hur ditt hem kan göras åldersvänligt. Hjälpmedel, ändringsarbeten i hemmet och vardagslösningar hjälper den åldrande personen att klara sig hemma.

Kyrkslätts boenderådgivning ordnar ett evenemang för de äldre och deras nära anhöriga på Fyyri 10.5 kl. 12.30–15. Evenemanget är avgiftsfritt. Kaffeservering under pausen.

I evenemanget medverkar

  • Ändringsarbeten i hemmet och bidrag / Reparationsrådgivaren från Centralförbundet för de gamlas väl
  • Hjälp i vardagen med hjälpmedel / Fysioterapeut
  • Tillstånd till renovering och anmälningar / Kyrkslätts byggnadstillsyn
  • Rådgivning och handledning i boendefrågor för alla Kyrkslättsbor / Kyrkslätts boenderådgivning

Evenemanget ordnas i samarbete mellan Kyrkslätts boenderådgivning, Centralförbundet för de gamlas väl och Reparationsrådgivningen.

Evenemangets brochyr här.