Välj en sida

Genom Västra Nylands välfärdsområde och Nordic Healthcare Groups gemensamma projekt Vaikuttava osallisuuden kokemus vammaispalveluissa strävar man efter att göra utvecklingsriktningen för de kommande åren klarare i fråga om tjänsterna för barn och unga med funktionsnedsättning i området.

I början av projektet genomförs en enkät för att reda ut hurdana tankar och erfarenheter de som använder tjänsterna och deras närstående har i fråga om ämnesområdet. Svaren utnyttjas under den fortsatta gemensamma utvecklingen.

Enkäten är öppen till den 1 augusti 2022. Länk till enkäten(extern länk)

Bekanta dig närmare med projekten på webbsidan: https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/07/enkat-om-tjansterna-barn-och-unga-med-funktionsnedsattning-i-vastra-nyland