Välj en sida

Den här veckan firar vi energisparveckan. Energisparveckan utmanar var och en av oss att granska sin egen energiförbrukning och hur man i sin egen verksamhet kan agera energieffektivare.

Vilka energisparåtgärder vidtas i Kyrkslätts kommun? Här är några exempel:

  • Slopande av fossila bränslen i uppvärmningen av de fastigheter som kommunen äger
  • Byte av belysningen till LED-lampor
  • Optimeringar av temperaturerna, belysningen och ventilationen på fastigheterna utgående från användarna
  • Utveckling av automationssystemen på kommunens fastigheter

Flera bra tips om energigärningar på webbplatsen Snäppet svalare

Följande bidrag finns också tillgängliga för åtgärder som förbättrar energieffektiviteten på fastigheter:

  • Husbolag, ARA-samfund och personkunder kan söka ARA:s energiunderstöd för reparationsprojekt som förbättrar energieffektiviteten i bostadsbyggnader. Det återstår cirka 6 miljoner euro energiunderstöd, vilket räcker till för förbättring av energieffektiviteten i cirka 1 300 bostäder. Bidraget beräknas räcka till ända till slutet av oktober. Det lönar sig alltså att lämna in ansökan så fort som möjligt. Ytterligare information: Energiunderstöd 2020–2023 (ara.fi)

Energiförbrukare är vi alla, och när uppvärmningssäsongen närmar sig lönar det sig att granska sina egna energiförbrukningsvanor och fundera på om man kunde spara någonstans eller till exempel förlägga sin elförbrukning till timmarna med låg efterfrågan. Alla har kallats att delta i energisparveckan!