Välj en sida

Eleverna i klass 9H i Veikkolan koulu fick en chans att bekanta sig med sin hemkommuns förvaltning då de en förmiddag i oktober besökte kommunhuset och träffade kommundirektör Virpi Sailas. Diskussionen täckte många teman, så som kommunens budget, projekt under planering och niondeklassarnas prao. Kommundirektör Sailas gav eleverna värdefull information om sitt arbete och beslutsfattandet i kommunen, och ungdomarna fick en möjlighet att dela sina synpunkter och tankar om utveckling av kommunen.

Läraren Kati Kanninen, som var på besök med eleverna, berättar att man i samhällsläran i årskurs 9 i skolan bland annat behandlar livet i en välfärdsstat, demokrati, människornas rättigheter och skyldigheter.

”Besöket på kommunhuset och framför allt mötet med kommundirektören vidgade i hög grad elevernas syn på Kyrkslätts kommun”, berättar Kanninen.

Dessutom har eleverna under hösten fått besöka riksdagshuset, där de fick en möjlighet att träffa riksdagsledamot och minister Anders Adlercreutz. Minister Adlercreutz berättade om sitt arbete som riksdagsledamot och minister och gav eleverna en insikt om politiskt beslutsfattande och påverkande i samhället.

Eleverna uppskattar möjligheten att besöka platser dit de kanske inte självmant skulle fara

Niondeklassarnas besök på kommunhuset och riksdagen var klart givande och lärorika. Niondeklassaren Melina Kantis berättar att klassens besök har varit jättekul.

”Vi besöker platser dit jag själv aldrig skulle fara och som jag inte ens skulle ha möjlighet att besöka”, fortsätter hon.

Morris Markkanen, en annan elev i klassen, kommenterar också besöket på kommunhuset: ”Det var roligt att titta in i kommunhuset. Det var en riktigt fin byggnad. Och tack för lunchen, kommundirektör.”

Elevbesök är en viktig del av undervisningen

Skolans lärare anser att elevbesök är en viktig del av läroplanen. De tror att sådana besök hjälper eleverna att bättre förstå det omgivande samhället och dess verksamhet.

”Jag anser att det är en viktig uppgift för lärarna att fostra och förbereda eleverna för vårt omgivande samhälle. Elevbesöken ger goda verksamhetsmodeller, synpunkter och erfarenheter för framtiden”, konstaterar Kanninen.

Besök som detta har vidgat ungdomarnas perspektiv på hur samhället fungerar och hur de kan vara aktiva medborgare och kommuninvånare. De kan bära dessa erfarenheter och lärdomar långt in i framtiden.

Kommundirektör Sailas är helt på samma linje när det gäller betydelsen av elevbesök för ungdomarna.

”Jag tackar lärarna för aktiviteten och det givande besöket. Demokratifostran är verkligen betydelsefullt. Vi vill att ungdomarna blir ansvarsfulla och aktiva medborgare som vet att man kan påverka.”