Välj en sida

Välfärdsbidraget är avsett för att stödja etablerad basverksamhet i föreningar som organiserar verksamhet som främjar välfärd och hälsa. Ansökningstiden för välfärdsbidrag och för kommunstyrelsens organisationsbidrag går ut 26.4.2024 kl. 15.

Bidrag beviljas till registrerade föreningar och organisationer i Kyrkslätt, vilka har påbörjat verksamheten senast under föregående kalenderår. Dessutom ska den understödda verksamheten stöda Kyrkslätts kommunstrategi. Bidrag kan beviljas föreningar som inte får bidrag av kommunens andra organ eller av Västra Nylands välfärdsområde.

Det delas ut 10 000 – 20 000 euro i välfärdsbidrag beroende på antalet ansökningar. Föreningar, vars hemkommun inte är Kyrkslätt, kan beviljas bidrag om föreningen har medlemmar som är bosatta i Kyrkslätt och föreningen har visat sig arbeta för Kyrkslättsbornas bästa. Då delas bidraget ut i förhållande till antalet medlemmar bosatta i Kyrkslätt.

Mer information och ansökningsanvisningar finns här: https://kyrkslatt.fi/valfardsbidrag/

Kommunstyrelsens organisationsbidrag

Kommunstyrelsens organisationsbidrag beviljas i första hand till by- och invånarföreningar och i andra hand till andra intresse- och dylika föreningar verksamma i Kyrkslätt, som inte får bidrag av något annat av kommunens organ.

Ytterligare information om kommunstyrelsens organisationsbidrag och noggrannare ansökningsanvisningar finns här: https://kyrkslatt.fi/kommunstyrelsens-verksamhetsbidrag-till-foreningar/