Välj en sida

Kyrkslätt deltar också i år i Yles riksomfattande kampanjen En miljon soppåsar. Kampanjen börjar 15.4 och slutar 5.6.2024. Målet med kampanjen är att inspirera invånarna att samla in en miljon soppåsar med skräp och minska likgiltigheten för nedskräpning av miljön. Kommunerna, städerna och samfunden som deltar i kampanjen sporrar invånarna eller medlemmarna att delta i insamlingen av skräp. Läs mera om kampanjen https://svenska.yle.fi/miljonsoppasar Kyrkslätt deltog också i kampanjen år 2023.  I Finland samlades in över 210 000 påsar skräp.              

Delta i kampanjen

Vem som helst kan delta i kampanjen på egen hand eller tillsammans med t.ex. familjen eller en grupp vänner. Du kan registrera de insamlade soppåsarna i skräpräknaren på Yles webbplats enligt i vilken kommun de är insamlade.

Insamlat skräp

Försök i mån av möjlighet föra skräpet till det egna eller husbolagets sopkärl för t.ex. sopkärlen i parkerna är rätt små och fylls snabbt.

Skräptalko

Vi rekommenderar att ta kontakt med kommunens underhållsenhet före skräptalkot för att komma överens om bortforsling av skräpet.

Gör så här:

Skicka information om skärptalkot per e-post på adressen kunnossapito@kirkkonummi.fi före talkot. Inkludera uppgifter om talkot, dvs. på vilket område insamlingen sker och när, samt uppgifter om kontaktpersonen. Avtala med underhållet om var skräpet deponeras efter insamlandet.