Välj en sida

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar nu att en fjärde dos coronavaccin också erbjuds till de äldre personer som omfattas av organiserad hemvård eller närståendevård samt andra äldre vars hälsa och funktionsförmåga har försvagats på motsvarande sätt.

De nya vaccinrekommendationerna gäller:

  • Personer som fyllt 65 år och omfattas av hem- eller närståendevård samt
  • Personer som fyllt 65 år och vars hälsa och funktionsförmåga har försvagats på motsvarande sätt och som inte klarar av vardagen ensamma hemma utan andras hjälp.

 

Man kan få en fjärde dos när det har gått minst tre månader sedan den tredje dosen eller tillfrisknande av sjukdom. Om du har fått en tredje vaccindos och dessutom varit sjuk i covid-19 (över sex veckor mellan vaccinet och sjukdomen) behöver du ingen fjärde dos.

THL:s rekommendation om fjärde coronavaccindos

De som omfattas av organiserad hemvård får vaccinet via hemvården. Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin.