Välj en sida

Kyrkslätts uppbåd ordnas 10-12.10.2022 på kommunhuset, Ervastvägen 2, Kyrkslätt.

 

I tur att delta i uppbåden är män födda 2004. Nu lönar det sig att bekanta sig med olika tjänstgöringsuppgifter och förbereda sig på att berätta sina önskemål för uppbådsnämnden. Det är viktigt att komma i god tid till uppbådet. Du behöver ta med dig ett identitetsbevis.

 

Också det uppsökande ungdomsarbetet deltar i uppbådsdagarna och erbjuder stöd och handledning för de unga som deltar i uppbådet. På plats är också Kyrkslätts finskspråkiga uppsökande ungdomsarbetare och svenskspråkiga uppsökande ungdomsarbetare (Sveps).

Läs mer via länken nedan:

https://maavoimat.fi/sv/-/uppbaden-borjar-i-augusti-har-nagra-tips-for-hur-du-kan-forbereda-dig