Välj en sida

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att alla i åldern 70–79 år som hör till medicinska riskgrupperna 1 och 2 tar en fjärde coronavaccindos. Man kan ta den fjärde dosen då det gått tre månader sedan det tredje vaccinet. Den som tillfrisknat från coronavirussjukdomen och fått tre vaccindoser behöver inte en fjärde dos eftersom sjukdomen motsvarar en vaccindos.

Förteckning över riskgrupperna: Vem hör till riskgruppen för allvarlig COVID-19-sjukdom?

Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Den elektroniska tidsbeställningen för de ovan nämnda åldersgrupperna öppnas under vecka 23. Om det inte är möjligt att använda den elektroniska tidsbeställningen kan man lämna en begäran om återuppringning i hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2 coronavaccineringar.