Välj en sida

Enligt prognosen börjar en snöyra sent ikväll, och snöyran fortsätter hela torsdagen. Vinden är hård och kan till och med förvandlas till storm. De frusna vägytorna, de täta snöbyarna och den yrande snön kan göra föret mycket dåligt.

Vinterunderhållets viktigaste uppgift är att hålla huvudgatorna i trafikerbart skick för att bl.a. trygga kollektivtrafiken.

Vid exceptionellt väglag såsom länge ihållande och rikligt snöfall är det möjligt att vinterunderhållets kvalitetskrav underskrids. Då det snöar länge och oavbrutet kan snöarbetet bli långsammare och snöplogarna kan komma senare än vanligt till bostadsgatorna.

Du kan följa med vinterunderhållsarbetena i kommunens karttjänst via länken nedan. Uppgifterna uppdateras på kartan nästan i realtid.

Länk till kartsidan https://kyrkslatt.fi/plogning-och-sandning/

Ett exceptionellt rikligt snöfall medför extrema utmaningar för plogningspersonalen och plogningen måste utföras också under ovanliga tider. Tyvärr förekommer det situationer då plogning tidigt på morgonen eller sent på kvällen är den enda möjligheten för att få gatorna och fastigheternas gårdar i skick.

Den hårda vinden kan fälla träd

– ett fallet träd orsakar eller kan orsaka farliga situationer, ring nödnumret 112

– ett träd ligger på en elledning, meddela elverket (Caruna)

– ett träd orsakar ännu ingen farlig situation, kommunen eller den privata markägaren har ansvaret för detta. I princip har markägaren ansvaret för ett fallet träd.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi

Att ge respons om underhållsarbete

Respons om underhållet ska i första hand ges via det elektroniska responssystemet.
Respons som skickats via denna kanal når snabbast dem som ansvarar för underhållet.
Man svarar på telefonnumret 040 8649 084 på underhållstjänsternas kansli på vardagar kl. 8–1