Välj en sida

För att vi ska kunna garantera de förbipasserandes och våra arbetares säkerhet måste Doktorsstigen stängas av för trafik för den tid som byggnadsarbetet pågår. I terrängen märks ut en omväg enligt trafikstyrningsplanen för den tid som arbetet pågår.

Arbetet inleds vardagar kl. 7.00.

Man bör iaktta försiktighet då man rör sig i närheten av byggplatsen.

Vi beklagar störningarna som arbetet medför.

Ytterligare information:

Roope Rinne-Laturi, arbetsledare

roope.rinne-laturi@vmsuomalainen.fi

tfn 050 44 8888 5