Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning valde vid sitt sammanträde 18.12.2023 pedagogie magister Ulrika Willför-Nyman till utbildningschef. Willför-Nyman inleder sitt arbete i Kyrkslätt i början av sommaren 2024. Kyrkslätts gymnasiums rektor Mikael Eriksson fortsätter som tf. utbildningschef under vårterminen.